Scanhärd
Induction AB

”Småländsk anda” i konkurrenskraftig miljö.
Flexibilitet och snabba leveranser är vår ledstjärna.

Vi erbjuder

ScanHärd kan induktionshärda detaljer upp till 250 mm diameter med en maxlängd av 1000 mm. På bilderna nedan visas: Ythärdning av belastningsytor till tyngre fordon såsom truckar, skogsmaskiner, grävmaskiner och vibrationsutrustning. Vitala delar ythärdas och levereras till industrier i världen.

Lång erfarenhet

ScanHärd Induction AB är medleverantör till många olika industrier. Vi finns i Ljungby mitt i det LOGISTIKCENTRA som ligger vid E4 genom Småland. I Ljungby finns stort kunnande bland många mindre och medelstora industrier. I samarbete med närliggande företag erbjuder vi färdig detalj från 1 leverantör, det ger kostnadseffektiva och snabba leveranser för våra kunder.

Vi har lång erfarenhet av Induktionshärdning sedan 1974.