Scanhärd Induction AB

”SMÅLÄNDSK ANDA” i konkurrenskraftig miljö. Flexibilitet och snabba leveranser är vår ledstjärna.

ScanHärd Induction AB är medleverantör till många olika industrier. Vi finns i Ljungby mitt i det LOGISTIKCENTRA som ligger vid E4 genom Småland. I Ljungby finns stort kunnande bland många mindre och medelstora industrier. I samarbete med närliggande företag erbjuder vi färdig detalj från 1 leverantör det ger kostnadseffektiva och snabba leveranser för våra kunder. Vi har lång erfarenhet av Induktionshärdning sedan 1974.

Vi erbjuder

ScanHärd kan induktionshärda detaljer upp till 250 mm diameter med en maxlängd av 1000 mm.
På bilderna nedan visas: Ythärdning av belastningsytor till tyngre fordon såsom truckar, skogsmaskiner, grävmaskiner och vibrationsutrustning. Vitala delar ythärdas och levereras till industrier i världen.

Induktionshärdning

Induktiv uppvärmning fungerar i alla material med kolinnehåll. Induktorn placeras runt områden som ska värmas. Värmen och tiden skapar ett ythärdat område till önskat djup oftast 1-2 mm. Vid induktionshärdning ökar materialets hårdhet fem till sex gånger och ger en mycket slitstark yta.